Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Postupy při honování a vhodná brusiva

Přečtěte si podrobnosti o jemných dokončovacích pracech válcovitých obrobků - honováním. Dozvíte se dva základní postupy honování a doporučíme vám také vhodné brusivo - honovací kameny.

Honování představuje jemné dokončovací práce – například opracování vnitřních ploch válců spalovacích motorů, ojnic pístových motorů nebo těles hydraulických ventilů. Na plochách takovýchto výrobků se honováním vytvoří zkřížené jemné rýhování, díky kterému na ploše lépe drží mazací olejový film. Charakteristické je pro honování skládání otočného a posuvného pohybu při odběru materiálu a velmi malé zahřívání povrchu obrobku.

Příklady ploch honovaných s dlouhým zdvihem Pohyby a povrch při honování s dlouhým zdvihem

Brusivo a pomůcky pro honování

Honování provádíme honovací hlavou s honovacími kameny. Ty mají podobnou strukturu jako brusné nástroje, jsou však neustále přitlačovány k povrchu malou silou. Honovací brusné kameny jsou vyrobeny na přesný rozměr a jsou apretovány aby měli dokonalou rovnou plochu (běžné brusné kameny tyto podmínky nespňují). Podle délky pohybů rozlišujeme

Skladba honovacích kamenů se podobá skladbě brusných kotoučů. Je však nutné zajistit u nich samoošetření i při malém přítlaku. Zrna se musí i při menším zatížení lámat a vylamovat. Nejčastěji používanými brusivy jsou diamant a nitrid boru, které používáme ve velikosti zrna 20 um. Menší zrna znamenají menší hloubku drsnosti i honované plochy (Rz = 0,1 až 10 um).

Kvalita honovaného povrchu závisí na velikosti zrn honovacích kamenů, řezané rychlosti a tlaku honovacích kamenů.

Vybere si brusivo v našem e-shopu

Honovací kámen 6x4x100 49C320N7V 430878 TYROLIT

Honovací kámen jemná zrnitost 320, pro kalenou i nekalenou ocel, HSS, tvrdokov

Honovací kámen 10x8x100 49C220N7V 430886 TYROLIT

Honovací kámen střední zrnitost 220, pro kalenou i nekalenou ocel, HSS, tvrdokov

Honovací kámen 10x125 49C120M8V 430826 TYROLIT

Honovací kámen hrubá zrnitost 120, pro kalenou i nekalenou ocel, HSS, tvrdokov

Podle délky pohybů rozlišujeme 2 způsoby honování

Honovací hlavice s rozpínacím (přítlačným) systémemHonování s dlouhým zdvihem

Při tomto způsobu obrábění je honovací hlava osazena, podle velikosti díry, třemi nebo více honovacími kameny. Hlava provádí současně otáčivý a vrátný podélný pohyb. Tyto pohyby vytvářejí soustavy šroubovitých stop, které se kříží pod tzv. honovacím úhlem (vidíte na obrázku 2 výše). Řezná rychlost Vo je daná vektorovým součtem obvodové a podélné rychlosti.

Honovací hlava má držáky nastavené radiálně pro 3 až 12 honovacích kamenů. Nastavení zajistíte rozpěrnými kužely (podobně jako u nastavitelných výstružníků) – podívejte se na obrázek 3.

Honovací hlava s pneumatickými měřicími tryskami zastaví automaticky zvětšování průměru obrobku. A to ihned, jakmile dosáhnete požadovaného průměru díry.

 

Vliv přesahu zdvihu honování na tvar díryKorekce odchylek tvaru válcové díry

Délka zdvihu honovacích kamenů se nastavuje tak, aby honovací hlava vyjížděla o 1/3 délky kamenů nahoru i dolů přes honovací plochu. Honování dlouhým zdvihem přitom zlepší válcovitost honovací plochy (taktéž vidíte na obrázku 3). Chcete-li ovšem odstranit i mírnou kuželovitost plochy, nastavte větší přesah u výjezdu z užšího konce a menší přesah u výjezdu z širšího konce. Podobně se dá napravit i středové zúžení nebo soudkovitost díry (viz obrázek 4).

Při honování neprůchozí díry nelze použít přesah u dna. Tuto část proto nejprve honujte honovací hlavou s krátkým zdvihem.

 

Závislost opotřebení honovacích kamenů a hloubky drsnosti na době honováníParametry honování

Honovací kameny jsou na plochu přitlačovány stálým tlakem 10 N/cm2 až 100 N/cm2. Řezná rychlost nepřekračuje 30 m/min. Malý tlak a malá řezná rychlost zaručují, že teplota obrobku nepřekročí 100 oC.

Na začátku honování se zbrousí vrcholky drsnosti a zvlnění povrchu. S narůstající hutností materiálu (prostorovým podílem) se zmenší odebíraná výška materiálu, protože tlak na honovací kameny se nemění a je tak malý, že se brusná zrna nerozlamují. Při honování postupně s časem klesá rychlost úběru materiálu i rychlost opotřebení honovacích kamenů. 

 

Při honování postupně klesá obráběcí výkon i rychlost úbytku hmoty honovacích kamenů.

Honování s krátkým zdvihem (superfinišování)Honování s krátkým zdvihem (přehlazování, superfinišování)

Superfinišování využívejte především k dokončování vnějších válcových ploch – například míst uložení klikových hřídelů nebo prstencových ploch jako například drah valivých ložisek – podívejte se na obrázek 2. Superfinišováním odstraníte tenkou, přepálenou, měkkou vrstvu (popuštěnou broušením zkaleného dílu) a rýhy po broušení. Tím výrazně zlepšíte trvanlivost namáhaných dílů.

 

Pohyby při superfinišováníHonovací kameny jsou při tomto způsobu obrábění upevněny v elektromechanicky nebo pneumaticky poháněných kmitavých hlavách. Ty pohybují honovacími kameny v podélném směru (tedy ve směru osy válcové plochy) s krátkým rozkmitem 1 až 6 mm kolmo ke směru rýh po soustružení nebo broušení. Přitlačovány jsou tlakem 10 až 40 N/cm2 k otáčejícímu se obrobku – podívejte se na obrázek 3.

 

Kvůli kmitavému pohybu s kmitočtem 2300 až 3000 za minutu je omezena hmotnost a tím i velikost honovacích kamenů. Menší honovací kameny nemohou vyrovnat větší odchylky válcovitosti – například prohnutí hřídele, ale jen tvarové odchylky, které svou velikostí překryjí.

Superfinišování může odstranit zvlnění kruhovitého průřezu válcové plochy, a tím podstatně zlepšit kruhovitost. Nemůže však korigovat odchylky od válcovitosti.

Změna drsnosti a kruhovitosti superfinišováním